ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตรวจ
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2528
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2537
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2535
บ้านพักครู
สปช.303/28
ปีที่สร้าง 2535
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2536
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2543
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2557
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2536
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2544
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2558