ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา
อาคารเรียน
อบจ.สห.
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2536
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2528
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2550
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2545
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2550
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2559
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2547
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2543
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2560
บ่อเลี้ยงปลา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2548
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2539
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2559
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2558
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2543
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2557