ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2559
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2518
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2543
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2544
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2560
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2538
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2538
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2514
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2561
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2563
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2547
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2523
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2525
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2531
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2533