ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนาบง
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2522
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2543
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2546
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2561
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2544
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2545
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2547
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2546
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2545