ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2511
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2500
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2534
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2551
อาคารเรียน
สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2524
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2534
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2514
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2554
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2535
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2560
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2561