ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านวัดหลวง
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2513
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารเรียน
216 ล/57-ก
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2544
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2541
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2552
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2545
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2534
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2537
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2559
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2532
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2545
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2536