ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหาดสั่ง
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2526
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2531
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2538
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2530
บ้านพักครู
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2545
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2556
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2531
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2538
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2550