ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2522
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2531
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2559
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2559
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2525
รั้ว
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2551
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 100000