ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2529
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2530
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2559
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2532
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2552
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2559
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2554
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2549
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2554
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2559
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2526