ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโคกกลาง
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2518
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2532
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2558
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2550
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2550
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2558
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2545
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2545
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2545
สนามกีฬา
สนามตะกร้อ
ปีที่สร้าง 2545
รั้ว
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2555
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556