ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านเซิม
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2514
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2541
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2542
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2528
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปีที่สร้าง 2561
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2514
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2516
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักภารโรง
สปช.304/28
ปีที่สร้าง 2532
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2533
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2533
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2538
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2528
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2534
สนามกีฬา
สนามตะกร้อ
ปีที่สร้าง 2557
สนามกีฬา
สนามฟุตซอล
ปีที่สร้าง 2555
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2548