ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านคำจำปา
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2528
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2534
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2554
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2558
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2558
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2555
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2554
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2553
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2553
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42
ปีที่สร้าง 2548
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2552
รั้ว
รั้วลวดหนาม
ปีที่สร้าง 2548
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2562
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2549