ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองอั้ว
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2528
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2524
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2556
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2516
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2535
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2535
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2537
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2556
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2559
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2530
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2547
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2545
รั้ว
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2554
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2558