ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองแหวน
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2515
อาคารเรียน
สปช.101/26
ปีที่สร้าง 2558
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2517
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 0
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2559
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2540
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2540
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2524
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2559
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2531
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2533