ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2558
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2539
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2558