ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2534
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2533
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2534
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2533
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2536
รั้ว
รั้วลวดหนาม
ปีที่สร้าง 2553
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2533