ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโนนฤาษี
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2534
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2537
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2525
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2560
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2518
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2534
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2553
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2534
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2552