ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2536
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปีที่สร้าง 2560
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร 260 ที่นั่ง
ปีที่สร้าง 2557
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2557
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2558
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2536
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2561
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2537
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2541
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2537
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2558
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2545
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2546
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2550
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2554
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2540
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2535
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2535
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2560
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2541
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2537
รั้ว
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2544
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2546