ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านน้ำเป
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2561
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2533
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2554
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2543
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553