ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2530
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2560
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2522
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2559
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2557
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2553
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2551
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2543
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2543
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2511
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2556
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2551
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2530
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2527
รั้ว
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2543
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2559