ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตาลชุม
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2514
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2520
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2537
สนามกีฬา
สนามตะกร้อ
ปีที่สร้าง 2541
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2539
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2525
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2534
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2547