ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองคอน
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2522
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2532
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2512
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2555
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2531
รั้ว
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2530