ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนาสิงห์
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2531
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2539
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2522
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2561
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2540