ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนรสลินคัคณางค์
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2540
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2523
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2510
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2517
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2541
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2540
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2562
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2534
บ่อเลี้ยงปลา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2523
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2542
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2537
สนามกีฬา
สนามตะกร้อ
ปีที่สร้าง 2538
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2531
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2523
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2533
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2542
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2538
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2537