ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนาฮำ
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2515
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2531
อาคารเรียน
สปช.101/26
ปีที่สร้าง 2545
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2522
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2516
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2514
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2557
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2530
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2548
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2550
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2530
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2530
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2521
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2533
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2530