ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2560
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโดมอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2562
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2525
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2523
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2540
สนามกีฬา
สนามตะกร้อ
ปีที่สร้าง 2558
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2536
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2558