ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนาดี
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2516
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2532
อาคารอเนกประสงค์
312
ปีที่สร้าง 2524
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2551
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2557
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2558
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2533
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2551
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2553
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2560
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2552
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2558
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2548
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2545
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2552
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2560
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2531
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2545
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555