ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโคกกลาง
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2560
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2528
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร 260 ที่นั่ง
ปีที่สร้าง 2540
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2540
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2520
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 0
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2555
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 0
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 0
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2523
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 0
รั้ว
รั้วลวดหนาม
ปีที่สร้าง 0
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2561