ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2560
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2528
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2559
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2543