ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตูม
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2514
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2537
อาคารเรียน
สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
ปีที่สร้าง 2562
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2524
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2531
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู
สปช.302/28
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2543
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2560
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2543
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2545
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2530
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2525
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2538