ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านท่าบ่อยาง
อาคารเรียน
สปช.101/26
ปีที่สร้าง 2542
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
ปีที่สร้าง 2558
บ้านพักครู
สปช.302/28
ปีที่สร้าง 2516
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2560
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2540
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2560