ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารเรียน
สปช.101/26
ปีที่สร้าง 2542
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2528
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร 260 ที่นั่ง
ปีที่สร้าง 2542
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2563
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2563
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2517
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2549
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2552
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2563
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2553
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2538
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2562
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2545
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2559