ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนามั่ง
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2527
อาคารเรียน
ส 505(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
ส 505(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2544
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2558
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2559
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2558
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2554
สนามกีฬา
สนามตะกร้อ
ปีที่สร้าง 2554
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2550
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2533