ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2531
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2531
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2530
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2536
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2554
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2527
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2557
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2532
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2554
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2514
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2517
บ้านพักครู
สปช.303/28
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2543
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2546
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2556
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2527
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2552
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2558
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2540
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2542
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2551
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2527
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2527
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2537
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2543
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2540
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2532
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2533
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2526
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2547
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2546