ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านยาง (อาสาพัฒนา 3)
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2550
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2525
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2563
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 25
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2554
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2563
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2555
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2554
สนามกีฬา
สนามตะกร้อ
ปีที่สร้าง 2550
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2529
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2558
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2562