ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2529
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2560
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2561
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2560
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2554
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2554
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2556
สนามกีฬา
สนามตะกร้อ
ปีที่สร้าง 2554
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2557
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2542
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553