ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านดอนนางคำ
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2552
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2530
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2550
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2549
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2556
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2553
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2534
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2538
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2538
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2559
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2529
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2562
รั้ว
รั้วลวดหนาม
ปีที่สร้าง 2541
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555