ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหงษาวดี
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2560
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2525
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2555
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2543
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2535