ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านเรืองชัย
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2555
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2554
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2554
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2559
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2546
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2552
สนามกีฬา
สนามตะกร้อ
ปีที่สร้าง 2552
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2543
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554