ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา
อาคารเรียน
ป.พิเศษ
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
สปช.101/26
ปีที่สร้าง 2535
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2561
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2555
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2537
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2528
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2535
ถนน
ถนนลูกรัง
ปีที่สร้าง 2519