ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลไชยวาน
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
สปช. 105/29 2 ชั้น 6 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
ปีที่สร้าง 2559
อาคารเรียน
พิเศษ 1 ชั้น
ปีที่สร้าง 2557
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2530
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2534
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2522
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2539
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2522
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร 500 ที่นั่ง
ปีที่สร้าง 2555
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2552
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2527
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2539
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2560
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2527
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2528
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2549
สนามกีฬา
สนามตะกร้อ
ปีที่สร้าง 2554
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2543
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2529
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2543
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2550