ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดแม่เฉย
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2518
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2544
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2553
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2538
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2535
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 0
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2532
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2534
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2554
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2556
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2536
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 0
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 0
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 0