ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านท่าชะอม
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2528
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2527
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2544