ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2528
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2542
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2530
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2542
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2542
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2538
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2535
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2530
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2525
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2559
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2525
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2540