ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2541
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2544
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2547
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2562
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สามัญ/336
ปีที่สร้าง 2509
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2534
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2513
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2514
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2528
บ้านพักภารโรง
สปช.304/28
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2544
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2544
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 0
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 0
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 0
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2547
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2562
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2536
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2500