ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยบง
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารเรียน
อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปีที่สร้าง 2545
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2530
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2562
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2526
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2537
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2540
สนามกีฬา
สนามตะกร้อ
ปีที่สร้าง 2540
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2562
สนามกีฬา
สระว่ายน้ำ
ปีที่สร้าง 2563
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2526
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2562