ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านคลองตะขาบ
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2517
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2545
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2543
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2544
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2521
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2522