ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองม่วง
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2532
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2531
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2523
บ้านพักครู
สปช.303/28
ปีที่สร้าง 2531
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2530
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2553
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2552
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2538
บ่อน้ำตื้น
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2525
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2533
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2538
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2548