ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2534
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2541
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2544
อาคารเรียน
สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
ปีที่สร้าง 2562
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2536
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2546
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2537
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2538
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2543
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2545
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2558
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2535
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2545
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2542
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3
ปีที่สร้าง 2543
สนามกีฬา
สนามตะกร้อ
ปีที่สร้าง 2545
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2535
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2535
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2540
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2535
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2560
รั้ว
รั้วลวดหนาม
ปีที่สร้าง 2557
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2560