ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง
อาคารเรียน
สปช.101/26
ปีที่สร้าง 2534
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2531
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 0
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2530
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2538
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2562
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2652
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2534
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2556
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 0
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 0
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2535